Đừng làm tổn thương nhau nữa pờ li - Băng bó toàn thân

Đừng làm tổn thương nhau nữa pờ li - Băng bó toàn thân

Please, đừng làm nhau tổn thương nữa.

Xem thêm: