Dùng một đôi mắt tinh tường nhìn thấu cả hồng trần

Dùng một đôi mắt tinh tường nhìn thấu cả hồng trần

Dùng một đôi mắt tinh tường nhìn thấu cả hồng trần

Hồng trần trên đôi cánh tay, hòa mình em trong phút giây...

Meme liên quan: