Đừng nằm mơ nữa, tỉnh dậy cho ông ngay

Đừng nằm mơ nữa, tỉnh dậy cho ông ngay

Đừng nằm mơ nữa, tỉnh dậy cho ông ngay

Đừng như con chó nằm mơ giữa ban ngày.

Meme liên quan: