Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày

Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày

Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày

Đừng nghe kem trộn thanh minh, đừng nghe linh tinh mắc mệt.

Meme liên quan: