Dùng rất nhiều keo 502 nhỏ vào mắt và miệng

Dùng rất nhiều keo 502 nhỏ vào mắt và miệng

Đây là bạn khi chứng kiến thứ gì đó vô cùng đau đớn và nhức mắt.

Xem thêm: