Dùng tay cản bạn đang khóc đm nó chứ

Dùng tay cản bạn đang khóc đm nó chứ

Bình tĩnh nào bạn ơi, chuyện đâu còn có đó mà ơ kìa.