Đuổi hình bắt chữ lá cần, cây thông, bộ não

Đuổi hình bắt chữ lá cần, cây thông, bộ não

Đuổi hình bắt chữ lá cần, cây thông, bộ não

Đáp án chính xác là "Cần thông não".