Đuổi hình bắt chữ lá cần, cây thông, bộ não

Đuổi hình bắt chữ lá cần, cây thông, bộ não

Đáp án chính xác là "Cần thông não".