Đuỹ mẹ nó tức quá tiên ơi - Lọ Lem khóc mếu máo

Đuỹ mẹ nó tức quá tiên ơi - Lọ Lem khóc mếu máo

Khi cảm thấy tức đến mức không biết bày tỏ với ai.