Ếch xanh đang tìm kiếm dây treo cổ

Ếch xanh đang tìm kiếm dây treo cổ

Tầm này thì sống làm gì nữa đâu, có ý nghĩa gì nữa đâu?