Ếch xanh mặt ghê rợn như nghiện mai thuý

Ếch xanh mặt ghê rợn như nghiện mai thuý

Không nghe ca ve kể chuyện, không nghe nghiện trình bày.

Xem thêm: