Ếch xanh móc mắt ra - RIP my eyes

Ếch xanh móc mắt  ra - RIP my eyes

Mắt tao đây thằng lon, giờ xem như tao mù.

Xem thêm: