Ếch xanh trợn mắt cầm phóng lợn

Ếch xanh trợn mắt cầm phóng lợn

Ếch xanh trợn mắt cầm phóng lợn

Xăm hình 3 bích trên tay thì phen này được đi trước rồi.

Xem thêm: