Em cười là cười cái loz què gì?

Em cười là cười cái loz què gì?

Thử nói rõ ra xem nào xem có đáng buồn cười không?

Xem thêm: