Em gái hải cẩu hả gì, ai biết đâu

Em gái hải cẩu hả gì, ai biết đâu

Khoan đã hình như có gì đó không đúng ở đây?

Xem thêm: