Em hạn chế ra đường, tránh chỗ đông người

Em hạn chế ra đường, tránh chỗ đông người

Em hạn chế ra đường, tránh chỗ đông người

Đại dịch đang hoành hành, em mà bị nhiễm là chết anh. Anh vừa ship cho em 2 hộp khẩu trang, hết cứ báo anh.