Em không có hư như anh nghĩ đâu, mèo ngậm cọc sắt

Em không có hư như anh nghĩ đâu, mèo ngậm cọc sắt

Thật ra là em hư hơn cả anh nghĩ cơ.

Xem thêm: