Emoji đưa tay che mặt khóc có trái tim

Emoji đưa tay che mặt khóc có trái tim

Emoji đưa tay che mặt khóc có trái tim

Chắc chắn là đang khóc trong sự sung sướng cùng cực.