Facebook có avatar là chú chó với tên Holy Sheet

Facebook có avatar là chú chó với tên Holy Sheet

Dùng ảnh này comment chửi nhau với đứa bạn thân thì còn gì bằng.

Xem thêm: