Fact: "Công chúa" là một cách gọi khác của gái mại dâm, cave

Fact: "Công chúa" là một cách gọi khác của gái mại dâm, cave

Fact: "Công chúa" là một cách gọi khác của gái mại dâm, cave

Thường thấy ở các khu vực Hong Kong, Ma Cao, Quảng Đông...