Fan Arsenal cởi áo: mày có biết bố mày là ai không?

Fan Arsenal cởi áo: mày có biết bố mày là ai không?

Fan Arsenal cởi áo: mày có biết bố mày là ai không?

Đừng có nhờ, Arsenal bây giờ đã không còn là như xưa.

Meme liên quan: