Fan Man Utd khóc nói thắng thua là chuyện bình thường

Fan Man Utd khóc nói thắng thua là chuyện bình thường

Đằng sau sự lạc quan là chuyện yếu lòng đáng giấu đi.

Xem thêm: