Fan MU chui vào hang sau mỗi trận thua

Fan MU chui vào hang sau mỗi trận thua

Fan MU chui vào hang sau mỗi trận thua

Thắng thì gáy, thua thì vào hang với nhau có gì đâu mà cục súc nè. :v

Meme liên quan: