Gấu trúc cầm dao chỉ tay: sai đâu còn không biết à?

Gấu trúc cầm dao chỉ tay: sai đâu còn không biết à?

Gấu trúc cầm dao chỉ tay: sai đâu còn không biết à?

Còn không mau quỳ xuống và xin lỗi đi?

Meme liên quan: