Gấu Trúc hô to: bạn gì ơi, nhục!

Gấu Trúc hô to: bạn gì ơi, nhục!

Còn cc gì nữa đâu mà khóc với sầu?

Xem thêm: