Gấu trúc mặt người dựa vào tường khóc

Gấu trúc mặt người dựa vào tường khóc

Gấu trúc mặt người dựa vào tường khóc

Chắc là trải qua nỗi đau tình cảm.

Xem thêm: