Gấu trúc mặt người dựa vào tường khóc

Gấu trúc mặt người dựa vào tường khóc

Chắc là trải qua nỗi đau tình cảm.

Xem thêm: