Gấu trúc mặt người nói thôi đừng có mà xạo chó

Gấu trúc mặt người nói thôi đừng có mà xạo chó

Bớt xạo xạo lại dùm nha, nói gì cũng phải có lý một chút.

Xem thêm: