Gấu trúc mắt thâm nói em vẫn còn trụ được

Gấu trúc mắt thâm nói em vẫn còn trụ được

Gấu trúc mắt thâm nói em vẫn còn trụ được

Nếu nói về mức độ thức khuya thì chưa ai vượt qua được gấu trúc.

Meme liên quan: