Gấu trúc xua tay đừng nói nữa đồ đàn bà xấu xa

Gấu trúc xua tay đừng nói nữa đồ đàn bà xấu xa

Thôi đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe thêm nữa.

Xem thêm: