Gấu vừa xem điện thoại vừa khóc hay lắm đmm

Gấu vừa xem điện thoại vừa khóc hay lắm đmm

Mày hay lắm thằng ranh con à.

Xem thêm: