Giải thích meme loss.png là gì?

Giải thích meme loss.png là gì?

Meme loss là gì? Meme loss.png là một hình ảnh hoặc hiện tượng bất kỳ trong đó có chứa 7 vật thể được thể hiện theo nguyên tắc như ảnh trên. Những hình ảnh chế theo nguyên tắc này được gọi là loss meme. Bạn có thể xem ví dụ tại đây chế meme loss.

Xem thêm: