Giang hồ đồn huynh là 7cm? Là bán kính muội à!

Giang hồ đồn huynh là 7cm? Là bán kính muội à!

Đừng bao giờ tin vào lời đồn, phải kiểm tra lời đồn thì mới xác thực được.

Xem thêm: