Giang hồ Tiến Bịp chống tay nói tao đang đùa với mày đấy à?

Giang hồ Tiến Bịp chống tay nói tao đang đùa với mày đấy à?

Giang hồ Tiến Bịp chống tay nói tao đang đùa với mày đấy à?

Trông mặt tao có giống như đang đùa lắm không hả?

Xem thêm: