Giang hồ Tiến Bịp nói cái nịt cũng đéo còn

Giang hồ Tiến Bịp nói cái nịt cũng đéo còn

Giang hồ Tiến Bịp nói cái nịt cũng đéo còn

Cơ trên tay là phải phất, chậm một giây thì ân hận cả đời.

Meme liên quan: