Giang hồ Tiến Bịp nói còn đúng cái nịt thôi

Giang hồ Tiến Bịp nói còn đúng cái nịt thôi

Giang hồ Tiến Bịp nói còn đúng cái nịt thôi

Cuối cùng thì chúng ta chỉ còn lại đúng cái nịt thôi.

Xem thêm: