Giang hồ Tiến Bịp nói "Đấy là ăn cứt đấy"

Giang hồ Tiến Bịp nói "Đấy là ăn cứt đấy"

Giang hồ Tiến Bịp nói "Đấy là ăn cứt đấy"

Lại thêm một câu nói đi vào lòng người.

Xem thêm: