Giang hồ Tiến Bịp nói ngu dốt

Giang hồ Tiến Bịp nói ngu dốt

Giang hồ Tiến Bịp nói ngu dốt

Nhặt được tiền mà trả lại thì gọi là ngu dốt có đúng không?

Xem thêm: