Giang hồ Tiến Bịp nói nhiều thằng như thế rồi

Giang hồ Tiến Bịp nói nhiều thằng như thế rồi

Giang hồ Tiến Bịp nói nhiều thằng như thế rồi

Nhặt được tiền là meme tham lam, meme ngu dốt, meme còn cái nịt mà thôi.

Xem thêm: