Giang hồ Tiến Bịp nói tham lam

Giang hồ Tiến Bịp nói tham lam

Giang hồ Tiến Bịp nói tham lam

Nhặt được tiền mà không trả người ta gọi là tham lam.

Xem thêm: