Biểu đồ chứng khoán 'Go to the moon' hình trái đất mặt trăng

Biểu đồ chứng khoán 'Go to the moon' hình trái đất mặt trăng

Biểu đồ chứng khoán 'Go to the moon' hình trái đất mặt trăng

Nhưng đáng tiếc là với góc nhìn này thì mặt trăng lại ở dưới trái đất.

Meme liên quan: