Góc nhìn từ dưới nấm mồ nhìn lên bầu trời

Góc nhìn từ dưới nấm mồ nhìn lên bầu trời

Góc nhìn từ dưới nấm mồ nhìn lên bầu trời

Meme này rất dảk không phải ai cũng hiểu được đâu.