Gọi anh là áo mưa vì thế nào em cũng Mặc anh lúc giông bão - Lil bei Lưu Bị

Gọi anh là áo mưa vì thế nào em cũng Mặc anh lúc giông bão - Lil bei Lưu Bị

Anh Bị nói câu quá hay dành cho kẻ thất tình.

Xem thêm: