Gọi anh là thằng thất bại bờ vì anh đã bao giờ win đâu - windows

Gọi anh là thằng thất bại bờ vì anh đã bao giờ win đâu - windows

Gọi anh là thằng thất bại bờ vì anh đã bao giờ win đâu - windows

Cách chơi chữ khá thông minh.