Gọi vợ bằng nóc nhà

Gọi vợ bằng nóc nhà

Nhà là phải có nóc, chồng phải gọi vợ bằng nóc nhà.

Xem thêm: