Gửi con thạch sùng ở đây để nó hóng chuyện, đừng đuổi nó đi nó đấm đấy

Gửi con thạch sùng ở đây để nó hóng chuyện, đừng đuổi nó đi nó đấm đấy

Đuổi đi thì xác định mồm sưng mặt bầm bạn nhé.

Xem thêm: