Gửi đến người anh em bó hoa tươi thắm, ngu thì chết khóc lóc cái lòn

Gửi đến người anh em bó hoa tươi thắm, ngu thì chết khóc lóc cái lòn

Gửi đến người anh em bó hoa tươi thắm, ngu thì chết khóc lóc cái lòn

Ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu?