Gương mặt đứa bé khóc nói trái tim của em rất đau

Gương mặt đứa bé khóc nói trái tim của em rất đau

Gương mặt đứa bé khóc nói trái tim của em rất đau

Làm ơn xin đừng trêu đùa tình cảm của em nữa.