Hai cái công tắc điện gì, ai biết đâu

Hai cái công tắc điện gì, ai biết đâu

Comment ảnh này khi bạn muốn bơ ai đó.