Hải cẩu hả, gì, ai biết đâu?

Hải cẩu hả, gì, ai biết đâu?

Được dùng để lảng tránh một câu chuyện hay một chủ đề nào đó. Thôi tui lượn đây.