Hai đôi môi đầy râu của hai người đàn ông hôn cắn môi nhau

Hai đôi môi đầy râu của hai người đàn ông hôn cắn môi nhau

Hai đôi môi đầy râu của hai người đàn ông hôn cắn môi nhau

Trường hợp này ở đây chúng tôi xin từ chối hiểu.