Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay, trái tim tôi cũng vậy

Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay, trái tim tôi cũng vậy

Trái tim tôi cũng mỏng manh yếu đuối vô cùng luôn.